4 možnosti, jak můžete využít podnikání se zárukou a bez rizika

#prilezitosti  #zdroje-prijmu  #rozvoj  #podnikani  #spoluprace  #lepsi-zivot  #MLM-obchod

Napsala: Ludmila Koplíková

22 roků podnikám v systému MLM obchod, služby, poradenství.

Něco o mně

Absolvovala jsem roční studium pro poradce výživy, životního stylu a suplimentace. Pokračovala jsem v nástavbových odborných seminářích zaměřených k různým zdravotním problémům (diabetes, srdečně cévní nemoci, výživa v době rekonvalescence, výživa v těhotenství, nemoci kloubů, výživa dětí a mládeže, výživa seniorů), Vzdělávací přednášky zaměřené na doplňky stravy a jejich užití při ochraně zdraví.

Jsem certifikovaný poradce pro výživu, životní styl a suplimentaci. Před 13 roky jsem si otevřela Poradnu pro zdraví, abych mohla pomáhat lidem, jak se starat o své zdraví, aby je nezaskočila vážná nemoc nebo náhlé úmrtí, které zásadně změní život postižené osobě i celé rodině. K tomu využívám osobní konzultace.

Péče o dobré zdraví začíná preventivními prohlídkami u lékaře, které lidé podceňují. Cílem prevence je včasné odhalení možné nemoci nebo že se něco se zdravím děje. Léčebný postup je věcí lékaře. Já po dohodě s lékařem a s pacientem mohu navrhnout změny ve stravování, v životním stylu případně doporučit vhodnou pohybovou aktivitu, pokud to zdravotní stav dovolí. S lékařem konzultuji doplňky stravy, které přispějí k rekonvalescenci.

U klientů, kteří chtějí poradit např. jak snížit svoji hmotnost, problémy se stravováním, jak posílit imunitu atd.. mohu doporučit Analýzu stopových prvků z vlasů. Analýza stopových prvků je biochemická metoda, kterou se zjišťuje, jak v těle zkoumané osoby probíhá minerální přeměna životně důležitých prvků, které ovlivňují všechny orgány v těle. Analýza stopových prvků odhalí, jak pracuje váš metabolismus, a na něj navazující všechny pochody, které v těle probíhají. Změnami ve stravě, životním stylu, pohybovou aktivitou podle věku a zdrav. stavu, relaxačními technikami můžeme hodně udělat pro své.
Těší mě, když klienti berou moje doporučení vážně a oni sami cítí změnu ve větší energii, menší únavě, lepším spánku, na co si většinou stěžují.

Je mi dobře, říkají. To je největší ocenění práce,
že ji dělám dobře.

Hledáte cestu jak se finančně zabezpečit pro případ ztráty zaměstnání, nenadálé události v rodině?

Nemuset tvrdě pracovat pod stálým tlakem termínů? Jak mít možnost organizovat si práci, mít více času na odpočinek, relaxaci a kulturu? Vnímat že žiji a nejsem jen robot?

Pro mě byla aktuální možná ztráta zaměstnání z důvodu péče o rodiče. Byla jsem zaměstnaná, celkem dobře placená učitelka technických předmětů. Příprava na výuku, výuka s úvazkem 26 hod, rodina, domácnost, rodiče vyžadovala hodně času. Bývala jsem často unavená, ke konci roku i dost vyčerpaná. K tomu se přidala každodenní péče o rodiče.

Otec vážně onemocněl. V polovině roku jsem musela ukončit výuku a odejít ze školy. Maminka péči o něj nezvládala. Otec za 3 /4 roku zemřel. Zůstala maminka sama, která potřebovala stálý dohled a moji pomoc Dělala jsem si starosti, jak a kde odpracuji zbývající roky než mně vznikne nárok na důchod., Na nezaměstnanost nebo do předčasného důchodu jsem nechtěla, je to velká finanční ztráta do budoucnosti. Říkala jsem si, že bych mohla podnikat jako jiní, ale jaký obor zvolit?
Obchod bylo jediné podnikání, které jsem si dovedla představit. Ale co musím umět a kdo mě naučí vézt obchod, když to neumím, mohu prodělat jako jiní, kteří se do podnikání pustili.

Myšlenka zkusit to s podnikáním byla dost silná.

Co mě přimělo, že jsem začala podnikat?

V devadesátých letech se na knižním trhu začaly vydávat knihy o podnikání. Koupila jsem si knihu Myšlením k bohatství. Kniha hovoří o osobních vlastnostech a osobním rozvoji, který vede k úspěchu v osobním životě i v podnikání. Dostala jsem knihu Roberta Kiyosakiho Bohatý táta chudý táta., co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne. Koupila jsem si knihu téhož autora Cashflow Kvadrant a knihu Bohatá žena od manželky Kiyosakiho.

To mně otevřelo kantorské oči. Nikdy jsem se nezajímala o to, co jsou aktiva, pasiva, hospodářský výsledek, finančním plánování nebo investování. To mně dodalo odvahu pro podnikání v obchodě, ale jaký sortiment zvolit?

Nabídka přišla od přátel. Ukázali mně obchod, ve kterém sami působí a mně nabízí možnost se k nim připojit. Jde o obchod, který funguje na principu MLM. Firma působí na světových trzích od r.1959 má svoji historii a léty prověřený obchodní a marketingový plán. Přátelé mně ukázali zboží, které mě nadchlo svoji originalitou. Ekologické koncentráty, nedráždí pokožku, v obchodech se neprodávají. To by šlo, to se mohu naučit, alergiků jako já je hodně. Licenci jsem podepsala a 22 roků s výrobky podnikám a oslovuji stále nové zákazníky.

Jak mohu podnikání se zárukou a bez rizika využít

 • Nakupovat zboží pro sebe a zákazníky se 100% zárukou spokojenosti
 • Je to významná možnost pro podnikání , kterou mohu nabízet spolu se zbožím
 • Umožňuje široký poradenský systém v oborech zdraví, krása, domov
 • Umožňuje přijímat do svého podnikání další zájemce. Vytvářet samostatné obchodní jednotky a pomáhat jim v začátcích podnikání
 • Po splnění podmínek stanovených v obchodním plánu je možnost získat další odměny a doživotní rentu. Obchod, který vybudujete podléhá dědickému řízení
 • Na začátek podnikání a na zboží se vztahuje 100% záruka spokojenosti. Tato výhoda, kterou firma zaručuje, dává záruku a nevystaví vás riziku finanční ztráty

Podnikání mně pomohlo řešit problémy finanční, časové, zdravotní a možnost pomáhat lidem. Jsem vděčná naším přátelům, že mě s tímto podnikáním seznámili a zakladatelům Dream Teamu Janě a Uwemu za dlouhodobou podporu.

Hledáte cestu jak získat více energie, být výkonnější v práci, zvládat práce v domácnosti, mít pro sebe více volného času

Výrobky z našeho obchodu vám pomohou řešit váš problém.

S podobným problémem jaký jsem před léty řešila já, se na mě obrátila paní Kateřina, je moje zákaznice na kosmetiku Artistry. Dlouhodobě se necítí dobře. Ví že mám poradnu pro zdraví, ve které se snažím lidem pomáhat, když mohu a umím problém řešit. Po rozvodu se dlouhodobě cítí unavená až vyčerpaná, špatně spí, často jí bolí hlava a nic ji nebaví, přišla za mnou do Poradny. Podstoupila lékařské vyšetření, které však neukázalo na zřejmý zdravotní problém. Její práce je náročná a dosti stresová. Má 6 let do důchodu a neví zda v práci vydrží to tempo a stres. Naše doba je stresová a je prokázáno, jak dlouhodobý stres dokáže poškodit zdraví. Může to vézt až k vyhoření.

Rozhovor je pro klienta i poradce zásadní

Jako příklad práce poradce uvádím postup, který používám při práci s klientem.
V přátelském rozhovoru jsme probraly všechny aspekty její práce, stravu, životní styl, dodržování pitného režimu, její pohybové aktivity, spánek, léky které bere. Její zájmy, způsob odpočinku. Ptala jsem se, zda bere doplňky stravy a jaké, Při nachlazení šumivý C vitamín a paralen. Je přesvědčena, že se stravuje dobře a doplňky stravy jsou zbytečné. Jí pomeranče, jablka a další sezonní ovoce a zeleninu ze zahrady. To podle jejího přesvědčení plně pokrývá potřeby jejího těla.

Po zhodnocení jsem navrhla změny, které potřebuje udělat v práci i v osobním životě. Navrhla jsem jí, jak doplní stravu o kvalitní doplňky stravy. Vysvětlila rozdíl mezi chemickými a přírodními doplňky a přírodními koncentráty z rostlin,bylin, ovoce a zeleniny. Rozdíl je v účinnosti a využitelnosti v těle.

Doplňky stravy bude brát 1 měsíc a vyhodnotíme stav. Pokud by po měsíci změn ve stravě, přidání pravidelné pohybové aktivity a doplňků stravy nepocítila zlepšení, doporučila bych jí biochemickou metodu Analýzu stopových prvků z vlasů, kterou zjišťujeme přítomnost minerálních prvků v těle. Nedostatek vitamínů a minerálních látek může být příčinou jejího zdravotního stavu. Pokud se rozhodne pro analýzu, tak to s ní podrobně proberu a budu informovat jejího lékaře..

Důležité je, aby se naučila relaxační techniky a uvolnila se. Pomůže i delší dovolená nejméně 14 dní nejlépe celý měsíc, kterou by měla rozdělit na dvě části, odpočinkovou a sportovně aktivní. Náročnost přizpůsobit kondici.

Obětovat zdraví práci a penězům není dobré. Peníze se dají vydělat, zdraví se za ně nedá koupit Po celou dobu ji budu sledovat a budeme spolupracovat na změnách.

Paní Kateřina má 6 roků do důchodu na který se těší. Život však bude pokračovat v seniorském věku a pro ten čas, aby si ho užila, potřebuje být zdravá a finančně zabezpečená. Finanční zabezpečení a podporu zdraví jí může zabezpečit naše podnikání se zárukou a bez rizika.

Domnívám se, že právě nyní je ten správný čas se do našeho podnikání zapojit. Lidé hledají podnikatelskou příležitost, touží po větší svobodě, chtějí o své budoucnosti rozhodovat sami. Hodnoty našeho podnikání stále přitahují Svoboda, Rodina, Důvěra, Spravedlivá odměna jsou priority, na kterých byla firma před 60lety založena, řídí se jimi v 21. století i v době digitalizace. Firma se kterou dlouhodobě spolupracuji je připravena od září otevřít novou kapitolu našeho podnikání a růstu.

Paní Kateřina nyní potřebuje být zaměstnaná, nemůže přijít o peníze, které budou pro výši důchodu podstatné. Peníze jak víme, se dají vydělat i jinak, třeba podnikáním. . Až jí bude lépe budeme na toto téma hovořit.

Co vás podnikání se zárukou naučí

 • Plánovat práci v podnikání i v osobním životě. ( to většina lidí nedělá a neumí )
 • Stanovit si cíl, čeho chci v osobním životě i v podnikání dosáhnout
 • Pustím se do podnikání, jak budu své podnikání rozvíjet, s kým chci spolupracovat na úspěchu, jaké lidi k podnikání přizvu, jak jim budu pomáhat
 • Jak budu pracovat se zákazníky, komunikační techniky
 • Co se potřebuji naučit zejména z digitálních technologií
 • To všechno a ještě mnohem víc rozvíjí osobnost každého podnikatele
 • Vzdělávám se a rozšiřuji si své vědomosti v oborech, o které bych se asi nezajímala, kdyby nebylo podnikání v systému MLM
 • Co mně přináší největší uspokojení? že se mohu neustále učit a poznávat nové věci z tolika oborů, že mám možnost získat podporu od kteréhokoliv člena Dream Teamu

Dreamteam  

Dreamteam je volné a dobrovolné sdružení lidí podnikajících v systému MLM. Jeho členy jsou lidé, kteří v tomto podnikání dosáhli vynikajících výsledků, od kterých se učíme tím, jak nám předávají informace a rady, zaměřené na úspěch. Poskytuje nám pomoc prostřednictvím pravidelných webinářů a pracovních setkání. Ta jsou zaměřena na vedení lidí, týmovou práci, informace o zboží. V Dream Teamu se setkávají lidé, kteří by se asi nikdy nepotkali, kdyby nebylo naše společné podnikání a Dream Team. Jsem hrdá na to, že jsem členem této organizace, kterou vedou diamantoví poradci Jana a Uwe Vladarzovi.

Několik příkladů z práce poradce pro výživu a suplimentaci Ludmily Koplíkové

V Poradně pro zdraví řeším s klienty problémy, se kterými se na mě obrací. Uvádím několik příkladů, které jsem řešila a pomohla vyřešit s pomocí produktů které mám v prodeji, mám o nich informace a osobní dlouholeté zkušenosti.

 

Manželé paní Jana a pan František jsou aktivními sportovci – hráči golfu. Po odchodu do důchodu golfu věnují hodně času. Jejich cílem je dostat se na mezinárodní soutěž MASTER CHEEF. Zasáhla nemoc, paní rameno a další zdrav. problém, pan František má problémy se zády, přidal se nález prostaty, zvýšený tlak a cholesterol. Oba manželé se velmi zajímají o zdravý způsob života – stravování si řídí podle krevních skupin, kromě golfu v zimě běžky, v létě nordic walking. Kupovali si pravidelně multivitamin Daily a B komplex. Doporučila jsem jim Analýzu stopových prvků z vlasů. Nechali si ji oba udělat a byli překvapeni, co všechno analýza odhalila, jaké prvky a vitamíny jim chybí, jak nízkou imunitní obranu mají. Dozvěděli se co chybí srdečně évnímu systému, jak pracuje centrální nervová soustava, endokrinní soustava, jak reagují na stres, jak v těle probíhají metabolické procesy a tvoří se životně důležitá energie a jak rychle probíhá stárnutí organismu. To jsou informace, které se z analýzy dozvíme. Dozvíme se , jak zjištěné nedostatky napravit a dostat svůj organizmus do rovnováhy. Program byl stanoven na ½ roku. Po uplynutí si nechali udělat kontrolní analýzu a byla zaznamenána změna k lepšímu u některých prvků. Doporučeno pokračovat v doporučené stravě, pohybové aktivitě a suplimentaci. Další kontrola se dělá za ¾ roku nebo až po roce. U svého lékaře si vyžádali rozbor krve na stejné prvky jako měří analýza. Kontrola prokázala, že se chybějící prvky zejména antioxidanty doplnily. U seniorů jde doplnění potřebných látek velmi pomalu. Doplňky stravy pomáhají udržet organismus v rovnováze. Oba se cítí dobře, paní Jana již golf nehraje, František ano.
Analýza stopových prvků z vlasů
Zuby jsou krásnou ozdobou úsměvu, ale dokáží hodně potrápit, zvlášť když nad nimi lékař vyřkne ortel „ Přijdete o zuby, máte paradentozu v pokročilém stavu. Takový závěr si vyslechla paní Helenka, se kterou jsem se seznámila na zájezdu po Španělsku. Jaké bolesti zažívá jsem zjistila, když nám byl přidělen spoolečný pokoj a ona se svěřila se svým problémem. Nabídla jsem ji naši pastu Glister, ústní vodu, mezizubní nit a nový zubní kartáček, který vozím s sebou pro případ, že ho někde zapomenu. Přidala jsem C vitamín, Omega 3, koenzym Q10.. Ráno nechtěla věřit jak se jí ulevilo. Doporučila jsem přidat CaMgD pro posílení kostí. Paní Helenka s pomocí ústní kosmetiky Glister a s doplňky stravy zachraňuje své zuby celých 22 roků, bez zánětů a bez bolestí
Aby vás paradentoza nepřipravila o zuby
V rodině máme 3 diabetiky. Jednoho s diabetem 1. Stupně a 2 druhého stupně. Diabetes je zlá a krutá nemoc, která když postihne dítě, tak je ohroženo na životě celý život. Před 8 roky naší dvouleté vnučce zjistili diabetes 1. Stupně. Omdlévala již před druhým rokem, lékaři v dětské nemocnici nezjistili žádnou příčinu jejích mdlob. Náhoda přispěla k odhalení příčiny, proč ztrácí vědomí. K nemocné Denisce museli přivolat pohotovost a lékařka zjistila důvod mdlob. To je Diabetes a začala ji léčit. Píchání do prstíku, pro zjištění hladiny glukozy v krvi a píchání inzulínu. Tento proces se opakuje mnohokrát za den i noc a bude se opakovat po celý život. Musí být stále pod kontrolou. Dnes je Denisce 10 roků, kontrolu glykemie dělá čip, který má na ruce a inzulín píchá máma. Dodržuje stravovací a pitný režim, sportuje, dobře se učí a my z ní máme velkou radost. Jsem šťastná, že pomocí našich vitamínů, které ji dlouhodobě dávám se daří nemoc zvládat. Od dvou let dostává vitamíny od firmy NUTRILITE dětský multivitamin, C vitamín, jak roste tak přidáváme CaMg, D vitamín, pro rozvoj mozku dětskou Omega 3. Do konce života je závislá na kontrole glykemie, dodávání inzulínu, dodržování životosprávy a doplňování živin z doplňků stravy U diabetiků 1.stupně slinivka břišní nevytváří inzulín. U diabetiků 2. Stupně jde o metabolickou poruchu, slinivka inzulín vytváří, ale ten nedokáže protlačit glukozu do svalů ke spálení. Diabetik si pomáhá léky nebo inzulín dodává pomocí injekcí několikrát za den.
Diabetes – cukrovka
V péči mám dva alergiky, paní Zlatu a sedmiletého Matyáška. Paní Zlata je alergická na celou řadu potravin a její stravování je komplikované. Ve střevech se jí usadily nebezpečné bakterie. Bere doporučené léky. Z omezeného výběru potravin, které snáší nemůže získat všechny látky, které organismus potřebuje. Požádala mě, abych jí doporučila, jak posílit své zdraví. Navrhla jsem užívat vlákninu, C vitamín a česnek v tabletách. Navrženou suplimentaci jsem konzultovala s ošetřujícím lékařem. Po určité době došlo ke zlepšení zdrav. stavu. Později jsem doporučila multivitamin Daily a vit. Bkomplex, posilovat imunitu pomocí Echinacei. Paní Zlata se cítí mnohem lépe než dříve a uvádí i zlepšení výsledků u lékaře. To mě velice těší, že ji mohu doplňky stravy dodávat Matyášek má speciální dietu, ze které je vyřazena velká řada potravin. Mrzí mě, že mu nemohu pomoci, nesnáší sóju a naše dětské doplňky stravy sóju obsahují. Doporučila jsem C vitamín, Vlákninu v prášku, v době růstu CaMg a vit.D. Pro zdravý rozvoj mozku dětskou Omega 3. Rodiče se bohužel rozvádí, tak nevím, jak se k mému doporučení vyjádří.
Alergie na potraviny
Když se vám špatným doskokem poškodí achilovka, tak si užijete bolesti při každém pokusu udělat krok. Téměř rok jsem se trápila, nepomohla rehabilitace ani ozařování. Vzpoměla jsem si, že při jedné přednášce Mgr Jelínka se na problém achilovky někdo ptal. Našla jsem zápis přednášky a jeho doporučení Glukosamin s Boswelií, Betakaroten, C vitamín a Omega3. Při zahájení léčby navýšit dávky 2x u Glukosaminu a Betakarotenu, Cvit 3x a Omega 3 2x. Začala jsem doporučenou léčbu a bolest – zánět začal ustupovat až jsem achilovku úplně vyléčila a já mohu bez bolesti chodit. Tato kombinace doplňků stravy významně pomohla i mým kloubům.
Achilovka bolí a znemožní vám chůzi

Uvádím jen několik příkladů z praxe, jaké problémy lidi trápí. Jsem šťastná,
když jim mohu pomoci našimi vynikajícími doplňky stravy NUTRILITE.

Kontakt

Ludmila Koplíková
Email: koplikova.l@seznam.cz
Telefon: +420 732 872 125

Máte-li zájem o osobní schůzku, kontaktujte mne...