CO JE DREAMTEAM

Poznejte nás blíže, než se k nám přidáte

Jsme otevřený tým a společenství lidí, kteří se rozhodli žít podle svých vlastních hodnot a kteří si stanovili několik společných priorit na základě svých osobních životních zkušeností.

Dreamteam již v roce 1995 založili Jana a Uwe Vladarzovi. Dnes, po více než 25 letech je z původní myšlenky skutečný a dynamický tým, který má stovky členů. Dreamteam dnes funguje on-line i osobně.

Spojují nás především tyto tři priority a hodnoty

 • 1
  Věnujeme se našemu zdraví
 • 2
  Jsou pro nás důležité dobré a fungující vztahy
 • 3
  Jsme aktivní při tvorbě finanční jistoty v našem životě

Mít v životě dobře nastaveny tyto tři hodnoty současně vnímáme jako opravdu dobré.

Proč současně? Představte si například finanční jistotu či úspěch, ale bez zdraví… nebo naopak užívat si zdraví i finanční možnosti, ale postrádat kolem sebe lidi, se kterými si skutečně rozumíte… ani jedno není moc veselé. Ideální je mít zdraví, přátele i finance a mít tak možnost realizovat ve svém životě mnohem více věcí a být celkově spokojenější.

Z těchto důvodů se v Dreamteamu spojilo mnoho lidí, aby se ve svém životě více zaměřili právě na tyto tři priority. Je přirozené, že někdo je v některých oblastech silnější a jinde teprve hledá rovnováhu…

 • Máme v našem společenství například bohaté lidi, kteří mohou inspirovat ostatní ve finanční sféře, a zároveň hledají cestu k lepšímu zdraví a jak lépe zacházet sami se sebou.
 • Jsou s námi lidé, kteří mají své zaměstnání, jen nejsou tak úplně spokojení s rovnováhou mezi volným časem a chozením do práce, ale mohou ostatní inspirovat v oblasti zdraví nebo kvalitních vztahů.
 • Máme zde také drobné podnikatele, které však pohltila vlastní firma, pracují ve dne v noci a přestalo jim takové podnikání dávat smysl, a tak společně s námi tvoří novou cestu k životní rovnováze v oblastech, kde se jim nedaří a zároveň přinášejí vlastní nápady a zkušenosti, které se osvědčují.

Dreamteam a zdraví

Zdraví je odpovědnost každého z nás. Dreamteam je tu pro vás, abyste mohli vzájemně sdílet své zkušenosti. V rámci našich živých i online akcí pak zveme odborníky na výživu a hodnotné informace z oblasti zdravého životního stylu.

Dreamteam a vztahy

Jak vidíte, v Dreamteamu se spojují lidé mnoha různých zkušeností i generací a vytváříme tak společně jedinečný prostor pro mnohem lepší rovnováhu v našich životech. Vzájemně se setkáváme jak online (jsme tu pro vás každý týden), tak na živých setkáních, které pravidelně pořádáme několikrát do roka.

Usilujeme o to, abychom měli v týmu pohromadě lidi různého věku. Je logické, že každý má své silné a slabé stránky. Mladí lidé rychle expandují. Lidé, kteří s více zkušenostmi zase mají lepší cit a snáze udrží kurs své cesty.

Dreamteam má jasný směr – přivést k životu společné záměry v oblasti zdraví, vztahů a finanční jistoty a v tomto smyslu se spojujeme a podporujeme. Chceme se společně dostat dál a rozvíjet se.

V Dreamteamu očekávejte podnikavého ducha a tým, který chce něco dělat. Nejen hovořit, ale jednat. Skrze práci a výsledky vzniká nezávislost a my chceme kolem sebe nezávislé lidi. Právě nezávislost vede k upřímným vtahům a vzájemné důvěře.

Nesnažíme se toho druhého bezpodmínečně přesvědčit o své cestě nebo pravdě – naopak, podívat se na svět očima druhé osoby. Vytváříme svobodné vztahy bez závislosti. Jedině tak může každý svobodně vyjádřit svůj názor a postoj, cítit důvěru, pohodu, svobodu – a tím umocnit potenciál skupiny.

Díky těmto hodnotám může celý tým růst a držet pohromadě. Nepracujeme tedy v týmu, protože musíme, ale protože chceme.

Finanční jistotu zakládáme na 3 pilířích:

 1. Příjmy ze zaměstnání či z podnikání pro zajištění základních potřeb rodiny.

 2. Příjmy z koníčků, z toho, co nás baví a zajímá, oblastí, kde máme svou vášeň a co nám přináší radost a energii. To, co nás baví, nám přirozeně jde a můžeme na tom stavět i své podnikání.

 3. Příjmy z doporučení produktů, které sami používáte, které se nám líbí, které nám sedí a díky konceptu, který využíváme z nic máme příjem. Co se nám nelíbí, to nedoporučujeme, je to úplně jednoduché.

Je vhodné také dodat, co Dreamteam není:

Nejsme lidé, kteří zastávají pevnou a neměnnou strukturu vedení typu „jednou šéf, navždy šéf“. Nejsme ani politické, ani náboženské hnutí, toto necháváme stranou. Nejsme ani charitativní platformou.

Co je pro nás důležité:

Aby se každý stal stabilním a nezávislým, měl svou vlastí vizi a pracoval sám pro sebe i v rámci týmu. Uvidíte sami, jak se s námi budete cítit, jak vám lidé v našem týmu vyhovují a jestli je to pro vás, nebo není.

Výhodou je, že jako tým jsme spolu už dlouho, i přes 20 let. Být členem týmu 10, 15 nebo 20 let, musí mít svůj velký důvod. Pro nás je to známka, že jsou naše hodnoty a priority funkční a jsme za to vděční každému v tomto týmu, neboť každý na tom má svůj osobní podíl.

Pokud jste s námi v souladu, můžete se také připojit...