Živé online zážitky krásy
s Petrem Blechou - Dotazník spokojenosti

Vaše jméno
Váš email
Kterých kurzů jste se zúčastnili?*
Jak se vám líbil řečník Petr Blecha SAC Dipl.?
Jak náročný pro vás byl obsah semináře?
Jak moc byla pro vás přínosná probíraná témata?
Které části se vám líbily nejvíce?
Co byste rádi vzkázali budoucím účastníkům této akce?
Můžeme váš vzkaz výše zveřejnit jako referenci pro příští akce Petr Blecha SAC Dipl. / Advance Beauty?
Jaké jiné náměty by vás ještě zajímaly? Jaká témata by vás zajímala?
Máte nějakou připomínku k organizaci? Chcete nám ještě něco vzkázat?