DREAMTEAM VIP SETKÁNÍ 23.10.2011 VE VILLE DREAMTEAM

Všechny pozvánky k tomuto velmi exkluzivnímu setkání jsou odeslány. V centru setkání budou změna, kreativita a vůle vytvářet nové. Srdečně blahopřejeme všem, kteří patří k tomuto vybranému okruhu lidí.