JAK ÚSPĚŠNĚ A VELMI EFEKTIVNĚ SABOTUJEŠ SÁM SEBE

Jak ve čtyřech krocích úspěšně a velmi efektivně sabotuješ sám sebe

Znáš následující situaci?

Stanovíš si cíl a investuješ hodně času, energie a někdy i peněz, ale svého cíle nedosáhneš? Kdybys nic nedělal, bylo by to pochopitelné. Ale ty ses tolik snažil!

V téměř sto procentech takových případů jsou důvodem pochyby o sobě samotném.

Metoda, jak i přes vekou snahu dosáhneš malých výsledků, funguje následovně:

1. Nerozhodni se nebo se rozhoduj velmi pomalu

Jednou z nejdůležitějších vlastností úspěšných lidí je, že se rychle rozhodují. Chceš-li tedy sabotovat vlastní úspěch, prostě se nerozhodni nebo o rozhodnutí velmi dlouho přemýšlej. Tak totiž zablokuješ vlastní energii, zůstaneš stát na místě a nedosáhneš svých cílů.

2. Když už se rozhodneš, neustále svoje rozhodnutí zpochybňuj

Dalším důležitým krokem této metody je, že se neustále ptáš sám sebe:

„Bylo to opravdu správné rozhodnutí?“

„Neměl bych raději…?“

„Mám na to vůbec?“

„Mám dost zkušeností?“

„Neměl bych raději počkat?“

„Zvolil jsem správnou strategii?“

„Neměl bych to raději dělat tak, jak to dělá XY?“

A tak podobně.

Pomocí těchto otázek velmi jednoduše ztratíš čas a energii a budeš tak nejistý, že zcela ochromíš sám sebe.

3. Pokud přijdou pochybnosti, zapomeň na svoje rozhodnutí, vzdej se svého cíle a dělej prostě něco jiného

Když už jsi dokonale znejistěl sám sebe, nebude další krok nijak obtížný. Na svoje rozhodnutí prostě zapomeň a dělej něco jiného.

4. Teď jednoduše znovu začneš u kroku číslo 1

Opět jsi v situaci, kdy by ses měl rozhodnout. Svému úspěchu zabráníš nejlépe tak, že zase začneš u kroku číslo 1 a pokud možno se nerozhodneš nebo se alespoň budeš rozhodovat velmi, velmi pomalu. A vše začíná opět od začátku.

Pomocí této jednoduché strategie zajistíš, že budeš mít stále dost práce, ale nikdy se nedobereš výsledku, nevyděláš peníze nebo nebudeš úspěšný. Tato strategie je jednoduchá, ale opravdu velmi efektivní.

Opravdu ji chceš dál používat?

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?

Uwe Vladarz

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?