MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ

Jak mohou Michelangelovy myšlenky a jednání pomoci udělat z Vašeho života mistrovské dílo.

Velké nebezpečí pro většinu z nás nespočívá v tom, že si stanovíme příliš vysoké cíle a selžeme, ale v tom, že je nasadíme příliš nízko a dosáhneme jich..“

Tato rada původně pochází od Michelangela. Michelangelo byl jedním z mála lidí, kteří mění život osob, s nimiž se setkají a jeho odkaz zůstal živý až do dnešních dní. Dopřejme si malou cestu časem, abychom se dověděli více o tomto slavném sochaři. Zjevně dokonale rozuměl zákonu, který nejenmůže ovlivnit všechny aspekty našeho života, ale opravdu je také ovlivňuje – Zákon přitažlivosti.

Tento zákon může být poněkud záludný. Musíme rozpoznat, že všechno, co přichází do našeho života může být námi přitahováno. Vraťme se zpět k Michelangelovi, protože on i jeho dílo hrají v tomto tématu důležitou roli. Od Michelangela jsou známá mnohá mistrovská díla – od soch až po fresky, mezi nimi také Sixtinská kaple. Ale jeho pravděpodobně nejznámějším dílem je socha Davida, která stále ještě stojí ve městě, ve kterém ji vytvořil – ve Florencii.

Mnozí si myslí, že David byl vrcholem kariéry starého muže.. Vidíme před sebou Michelangela jako staršího muže, možná se šedivým vousem, možná trochu shrbeného, jak vytesává sochu Davida.

Ve skutečnosti bylo Michelangelovi teprve 26, když mu byl v roce 1501 svěřen mramorový blok, který se měl stát Davidem.

26 let.

Ale on se netrápil starostmi ani pochybami. Věděl, kým je a věděl, co se skrývá v mramorovém bloku. Věděl, že právě pro sebe začal vytvářet svůj život mistra.

James Allen jednou řekl:

Nedostanete to, co chcete – dostanete to, čím JSTE.“

Jsme sumou našich myšlenek. V každém z nás se skrývá mnoho talentů, které čekají na to, aby byly rozvinuty. Zákon přitažlivosti je jednoduchý: To, o čem přemýšlíme, je to, co nakonec vytvoříme. Vždy, když myslíme nějakou myšlenku, uvolníme energii. Energie stejného druhu se přitahují a energie nemá žádnou jinou volbu, než získat formu. A už jsme něco vytvořili. Je jedno, jestli je to dobré nebo špatné, existuje to v našem životě.

Zákon přitažlivosti je nestranný: vede k dobrým A špatným výsledkům. Nemá žádný názor, ale je to jednoduše zákon, který vytrvale stále znova a znova udržuje svůj kurz.

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?

Uwe Vladarz

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?