ČÍM SE VYZNAČUJE DOBRÝ TÝM?

Dobře fungující tým uznává a co nejlépe využívá silné stránky svých členů.Každý má svoje místo, svoji roli, ale všichni mají společný cíl.V rámci týmu se využívá rozdílných znalostí i know-how jednotlivých členů, a tak vzniká v ideálním případě velmi produktivní jednota.

Spojené zkušenosti v týmu prokazatelně snižují riziko chybného rozhodnutí.

Každý přispívá k úspěchu a cítí se být za něj odpovědným.

Tým díky synergii dokáže víc než by byl součet toho, co dokáží jeho jednotliví členové.

Členové týmu se vzájemně podporují, motivují a pomáhají si.

Pokud jeden člen týmu vypadne, nezhroutí se celý tým.

Dobře fungující tým postupem času stále více srůstá dohromady, díky společným úspěchům se stává stále sehranějším a společná motivace roste.

 

Jaké jsou ale faktory úspěchu týmové práce?

Úspěch týmové práce spočívá v sociální interakci. Právě ta dává týmu schopnost dosáhnout mimořádných výkonů, jakých by jednotlivec nikdy nedosáhl.

Vytváření týmu ale vyžaduje péči. Je to jako ve sportu. Členové mužstva se nejprve musí poznat, kde jsou silné a slabé stránky každého jednotlivce, aby se potom mohli spojit v tým, který bude podávat špičkové výkony.

Každému v týmu musí být jasné, jakou roli a jaké úkoly má převzít. K tomu je nezbytně nutná otevřená komunikace. Je pochopitelné, že se v rámci týmu budou setkávat různé názory a úhly pohledu. To je nutné a důležité. Od všech členů týmu se očekává otevřenost i schopnost aktivně naslouchat a akceptovat jiné názory, protože tak je možné, aby na konci vznikla dobrá řešení. Absolutně tabu jsou ale osobní, emocionální útoky. Opravdu dobrý tým ukáže svoji opravdovou sílu právě v konfliktních situacích, protože každému je jasné, že se tým poměřuje na základě společných úspěchů. Tak, jak je možné rozpoznat a ocenit silné stránky členů týmu, je také možné, aby tým vyrovnal individuální slabé stránky. Členové týmu mají možnost se od sebe vzájemně učit, a tak pro sebe vytvořit efektivní strategická řešení. Toto také vede k posílení motivace, takže se také slabší členové týmu mnohem víc snaží, aby nebyli odpovědní za špatný výkon týmu.

Často stále ještě převládá názor, že čím je tým větší, tím větší má možnosti i sílu. Přitom se často jedná o těžkopádnou, málo flexibilní masu. Malý tým může naproti tomu být velmi údernou jednotkou. V souvislosti s velikostí týmu se často hovoří o Ringelmanově efektu, který může znamenat překážku v efektivitě týmové práce – pokud velikost týmu překročí určitou míru, stoupá tendence snižovat svůj výkon, protože ve větším množství lidí se můžeme ztratit a musíme jednat až tehdy, když jsme konkrétně osloveni. V příliš velkém týmu je také velmi obtížná komunikace a jakákoliv dohoda trvá neúměrně dlouho. Podle vědců by optimální velikost týmu měla být omezena na maximálně osm členů. I oni ale potřebují stejný základ, musí jít stejným směrem a hovořit stejným, jasně srozumitelným jazykem.

Využijte každé příležitosti, která přispěje k vytvoření podmínek pro optimální fungování Vašeho týmu a týmů Vašich obchodních partnerů.

Mezinárodní seminář v Mayrhofenu (Rakousko), 16. – 18.4.2016

Seminář Dream Team v Krkonoších, 18. – 19.6.2016

Neváhejte, rozhodněte se a zbylý čas využijte k doplnění dalších členů týmu

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?

Uwe Vladarz

Podnikatel a spoluzakladatel Dreamteam
Naučil jsem se v životě klást sobě i ostatním ty správné otázky. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Je váš život nekonečný kolotoč i když už jste udělali zásadní změny ve svém životě? Máte pocit, že žijete vlastní život a máte ho v rukou, a cítíte, že váš životní směr je správný, nebo je tomu jinak?